متولد مهر (دخمه ای برای همدلی)
"خرد" از آن کسی است که بیاندیشد.
صفحات وبلاگ
نویسندگان
نویسندگان
نویسندگان
نویسندگان
نویسندگان
نویسندگان
یکشنبه 19 دی 1389 :: 07:22 ب.ظ ::  نویسنده : مجتبی

 

 

سلام.ساعت چند دقیقه به آفتاب و دنیای تازه آدم هاست؟  

- بهت عجیب تابناکی، گنجشــــــــــــک های خاموش روحــــــــم را از صبح و پلک روشـــــــــــــن آواز  پر کرد. ناباوری آنقــــــدر عمیـــــق شد که فکـــــر، ارتــــــــــــــفاع آســــمان تا زمین را انـــــــــــــدازه  گرفت. ................بعد، تا آرامش لغات غریب پر زدم. بعد، این ســـــــــــطرها آمدند و از خلوت مـــرز گذشتند. بعد، حسی وسیع بود و حافظه ای اسیر. بعد، فهمیدم در چشمــــهایت جایی ست که به  آن آخر دنیا می گویند. 

 

 

آمار وبلاگ
مکان یاب
فال حافظ
سخنان جالب