متولد مهر (دخمه ای برای همدلی)
"خرد" از آن کسی است که بیاندیشد.
صفحات وبلاگ
نویسندگان
نویسندگان
نویسندگان
نویسندگان
نویسندگان
نویسندگان
دوشنبه 4 بهمن 1389 :: 03:51 ب.ظ ::  نویسنده : مجتبی

 

 

 

 

   

 

No Breakfastنخوردن صبحانه

People who do not take breakfast are going to have a lower blood sugar level
کسانی که صبحانه نمی‌خورند قند خونشان به سطح پائین تری افت می‌کند
This leads to an insufficient supply of nutrients to the brain causing brain degeneration
این امر باعث تامین نامناسب مواد غذائی برای مغز و در نتیجه افت فعالیت مغزی می‌شود 

.

 

 

 

Overeatingپرخوری
It causes hardening of the brain arteries, leading to a decrease in mental power
این امر باعث تصلب شرائین (سختی دیواره رگهای مغز) شده و منجر به کاهش قدرت ذهنی می‌شود
 

 

Talking Rarelyکم حرفی
Intellectual conversations will promote the efficiency of the brain
مکالمات انتزاعی (ذهنی) منجر به عدم ترویج بهره وری از مغز خواهد شد 
Lacking in stimulating thoughtsکاهش افکار مثبت
Thinking is the best way to train our brain
فکر کردن بهترین راه برای تمرین دادن به مغزمان است
acking in brain stimulation thoughts may cause brain shrinkage
کاهش افکار مثبت مغزی ممکن است باعث کوچک شدن مغز شود
 
Working your brain during illnessکار کشیدن از مغزتان در هنگام بیماری
Working hard or studying with sickness may lead to a decrease in effectiveness of the brain as well as damage the brain
کار سخت یا مطالعه در زمان بیماری ممکن است منجر به کاهش کارآئی مغز و در نتیجه صدمه مغزی شود
 
Head covered while sleepingپوشاندن سر به هنگام خواب
Sleeping with the head covered increases the concentration of carbon dioxide
خوابیدن با سر پوشیده باعث افزایش تجمع دی اکسید کربن
and decrease concentration of oxygen that may lead to brain damaging effects
و کاهش تجمع اکسیژن شده و منجر به تأثیرات مخرب مغزی خواهد شد
 
Sleep Deprivationکمبود خواب
Sleep allows our brain to rest
خواب به مغزمان اجازه استراحت می‌دهد
Long term deprivation from sleep will accelerate the death of brain cells
دوره طولانی کاهش خواب منجر به شتاب گیری مرگ سلولهای مغزی خواهد شد
 
Air Pollutionآلودگی هوا
The brain is the largest oxygen consumer in our body
مغز بزرگترین مصرف کننده اکسیژن در بدن ماست
Inhaling polluted air decreases the supply of oxygen to the brain, bringing about a decrease in brain efficiency
دمیدن هوای آلوده باعث کاهش اکسیژن تامینی مغز شده و منجر به کاهش کارآیی مغز می‌شود
 
High Sugar consumptionمصرف زیاد قند و شکر
Too much sugar will interrupt the absorption of proteins
مصرف زیاد قند و شکر جذب پروتئین و مواد غذائی را متوقف می‌کند
and nutrients causing malnutrition and may interfere with brain development
و منجر به سوء تغذیه و احتمالا اختلال در رشد مغزی خواهد شد
 
Smokingمصرف دخانیات
It causes multiple brain shrinkage and may lead to Alzheimer disease
این امر باعث کوچک شدن چند برابری مغز و منجر به آلزایمر می‌شود
 
آمار وبلاگ
مکان یاب
فال حافظ
سخنان جالب