متولد مهر (دخمه ای برای همدلی)
"خرد" از آن کسی است که بیاندیشد.
صفحات وبلاگ
نویسندگان
نویسندگان
نویسندگان
نویسندگان
نویسندگان
نویسندگان
یکشنبه 3 بهمن 1389 :: 01:14 ق.ظ ::  نویسنده : مجتبی

 

 

دلم تنگ است برای نادانستن  "هایم"  

دلم تنگ است برای نادیدن  "هایم

دلم تنگ است برای نافریاد  "هایم"  

دلم تنگ است برای ناشنیدن  "هایم"  

دلم تنگ است برای ناگفتن  "هایم"  

دلم تنگ است برای نارسیدن  "هایم"  

...

و چه تلخ اند این تفکرات درهم و برهم "هایم". 

 

ذهنم خالی از اندیشه پاک شده

انگار راننده تاکسی ای که کمبود یارانه اش را از مردم طلب می کند 

 

چشمانم دیگر زیبایی عشقی را نمی بینند

انگار دریغ دیداری که دختر همسایه امان برای پسر همسایه امان ساخت 

 

گلویم دیگر هوای تازه ای به درونم نمی برد

انگار گلوی مرغمان که به دست برادرم فشرده می شود 

 

گوش هایم دیگر زمزمه ای را درک نمی کنند

انگار گوش های پدرم که پول خواستن های مادرم را نمی شنوند 

 

زبانم دیگر جان گفتن کلمه ای را ندارد

انگار زبان بی جان و لال  خاله ام که سرتکان دادنش شده حرف های نگفته اش 

 

پاهایم توان ایستادگی ندارند

انگار پاهای مادر بزرگم که وزن بی جانش را یارای ایستادگی نیستند

  

نمی دانم چه شد که به اینجا رسیدم...

آمار وبلاگ
مکان یاب
فال حافظ
سخنان جالب