متولد مهر (دخمه ای برای همدلی)
"خرد" از آن کسی است که بیاندیشد.
صفحات وبلاگ
نویسندگان
نویسندگان
نویسندگان
نویسندگان
نویسندگان
نویسندگان
 

 

ابو جعـفر محـمد بن حسین خازن، در خراسان متولد شد و بـین سالهای 350 تا 360 هجری قمری در شهـر ری درگـذشت. وی دانشمندی بود که در ساختـن آلات نجومی و در طریقـهً  عـمل به آنها ممارست بسیار داشت و کـتاب زیج الصفایح از او باقی مانده است.   

به گـفتهً عـمر خیام، وی اولین دانشمندی است که معـادله ً درجه سوم 

X(3) + a = CX(2)  

را حل کرده است.   

آمار وبلاگ
مکان یاب
فال حافظ
سخنان جالب