متولد مهر (دخمه ای برای همدلی)
"خرد" از آن کسی است که بیاندیشد.
صفحات وبلاگ
نویسندگان
نویسندگان
نویسندگان
نویسندگان
نویسندگان
نویسندگان

 

 

مسعود میرزا ظل السلطان  

 

مسعود میرزا ظل السلطان  

 

 

از شاهزادگان دوره  قاجاریه، مسعود میرزا ظل السلطان، پسر ارشد ناصرالدین شاه، از نظر تمول و ثروت و طول مدت حکمرانی و قدرت، یکی از رجال شاخص و منحصر به فردی است که با هیچ یک از اقوام خود قابل مقایسه نیست. وی در طول مدت عمر خود، سی و چهار سال متوالی حاکم اصفهان و قریب چهل و پنج سال متناوب حاکم مازندران و اصفهان و فارس و مدتی نیز فرمانروای مطلق العنان هفده شهر ایران بوده است. 

 

 

ظل السلطان ، بهرام میرزا پسرش و یکی از پیشکاران درباری

 

 

ظل السلطان و صاحب منصبان فوج جلالی اصفهان

  

عملیات ژیمناستیک سربازان فوج جلالی در سربازخانه چاله حوض اصفهان

  

ظل السلطان

 

 

سوغاتی های ظل السلطان از فرنگ

 

 

شورشیان سرکوب شده کرمانشاه ، جوانمیر از طایفه چلبی

 

 

کلفتهای عیال حاجی یاقوت

 

 

مطربها

 

 

جمعی از اهالی نجف آباد اصفهان

 

 

عباس پشمی لوطی و نوکرش

 

 

میرزا طغرل خان شاعر ظل السلطان 

 

آمار وبلاگ
مکان یاب
فال حافظ
سخنان جالب